آپدیت آنتی ویروس و اسمارت سکیوریتی نود  32 از ورژن 4 تا 8 

Username: EAV-0180367911

Password: e6burxn5e4

Expiry Date: 22.10.2017


Username: EAV-0180644912

Password: nbc74rkekt

Expiry Date: 25.10.2017


Username: EAV-0180766797

Password: 2pfabvb68t

Expiry Date: 27.10.2017


Username: EAV-0180767739

Password: da9b9fjkmf

Expiry Date: 27.10.2017


Username: EAV-0180768751

Password: 5naffmfuk8

Expiry Date: 27.10.2017


Username: EAV-0188915190

Password: f4m5v9dt3u

Expiry Date: 16.01.2018

----------------------------------------------------

آپدیت آنتی ویروس نود32 ورژن 9 و 10

VS7K-XXWM-DFWC-GJB3-6RUW

E5JJ-XGPA-R6AH-N95A-PTXU

GAS2-XX7G-78BM-XKJM-8AJ4

9WUW-XMCR-XK5U-2C76-MC3D

CAVG-XUM6-9GRC-WU9J-EPWK

E7N4-XA4T-27N4-X5VP-59UJ

Expiry Date: 10.09.2017